4ms


LOADING
Salgs- og Leveringsbetingelser for 4ms.dk

1. Omfang:
Disse betingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra 4ms.dk, medmindre andet er aftalt skriftligt. En ordre bliver først bindende for 4ms.dk efter vores skriftlige bekræftelse.

2. Priser:
Priserne er angivet i danske kroner og inkluderer moms. Priser og leveringsomkostninger, som kan variere pga. valutakurser, told og andre afgifter, er specificeret i vores tilbud eller på vores prisliste.

3. Betaling:
Betaling skal ske på den i fakturaen angivne dato. Standardbetingelsen er netto kontant betaling. Ved forsinket betaling pålægges rente og rykkergebyr på 2% pr. måned. Køber har ikke ret til at tilbageholde betaling eller foretage modregning uden vores skriftlige godkendelse.

4. Ejendomsforbehold:
Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil fuld betaling er modtaget.

5. Levering:
Varer leveres fra vores lager, og køber afholder leveringsomkostninger, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Oplysninger om leveringsomkostninger findes i vores prisliste. Vi stræber efter at overholde angivne leveringstider, men er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser.

6. Bestillingsfejl og Retur:
Generelt accepteres returnering ikke. I særlige tilfælde kan en aftale om returnering indgås, gældende for lagervarer i uåbnet emballage. Returnering omfatter et gebyr på 10% af fakturaværdien.

7. Produktinformation:
Vi tager forbehold for eventuelle fejl i vores salgsmateriale.

8. Produktændringer:
Vi forbeholder os ret til at ændre i produkter uden varsel, hvis det ikke medfører en funktionsmæssig ulempe.

9. Immaterielle Rettigheder:
Leverancer respekterer de immaterielle rettigheder tilhørende tredjepart. 4ms.dk er ikke ansvarlige for krænkelser af disse rettigheder.

10. Reklamation:
Eventuelle mangler skal meddeles skriftligt til 4ms.dk straks efter opdagelse. Vi forbeholder os retten til at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.

11. Ansvarsbegrænsning:
Vores ansvar er begrænset til direkte tab og overstiger ikke det fakturerede beløb for det solgte produkt. Vi er ikke ansvarlige for indirekte tab.

12. Digitale Produkter:
Der ydes ikke fortrydelsesret på digitale produkter, når ydelsen er tilgængelig.

13. Produktansvar:
Vores ansvar for produktfejl er begrænset til direkte skader bevist forårsaget af vores fejl eller forsømmelse.

14. Overdragelse:
Vi kan overdrage vores rettigheder og pligter under denne aftale til tredjepart.

15. Tvistløsning:
Tvister mellem 4ms.dk og køber afgøres efter dansk ret.

Disse betingelser sikrer en klar forståelse mellem 4ms.dk og vores værdifulde kunder. Vi er dedikerede til at levere kvalitetsløsninger og service.